Search tips
  • MQTT – ett nytt protokoll för Internet of Things » Secworks
    Förra veckan meddelade IBM att dom skulle donera ett nytt protokoll till Eclipse Foundation. Protokollet MQTT (MQ Telemetry Transport) är ett transportprotokoll avsett för meddelanden till och från små Internetkopplade enheter (Internet of Things – IoT). Vad gäller framtidens Internet tror många – Ericsson, Cisco inte minst att antalet uppkopplade enheter kommer att öka drastiskt, och domineras av saker runt omkring oss. Glödlampor, kylskåp, hissar, dörrar, tvättmaskiner och bilar är bara några exempel på prylar som nämns som tänkbara IoT-saker.
    in Development > Mobile Web Apps with apps facebook ibm messaging messenger mobile mq mqtt protocol
  • MQTT V3.1 Protocol Specification
    MQ Telemetry Transport (MQTT) is a lightweight broker-based publish/subscribe messaging protocol designed to be open, simple, lightweight and easy to implement. These characteristics make it ideal for use in constrained environments, for example, but not limited to: * Where the network is expensive, has low bandwidth or is unreliable * When run on an embedded device with limited processor or memory resources
    in Development > Mobile Web Apps with mq mqtt protocol specification telemetry transport


mq from all users