Search tips

  • Tankevirksomheden - personas
    Rådgivning og produktion Tankevirksomhedens kompetencer dækker alle aspekter inden for netkommunikation. Vi har forskellig uddannelsesbaggrund, og tilsammen har vi mange års praktisk erfaring med design, struktur og indhold - elementer, der er med til at afgøre, om kommunikationen på jeres hjemmeside fungerer. Tankevirksomheden udfører både små og store opgaver inden for netkommunikation. Vi kan fungere som rådgiver, leverandør eller begge dele, alt efter jeres behov.
    By mfog in Public bookmarks with design ia kursus persona ua workshop

Results 1 - 1 for kursus

Common Tags

Most used tags for these bookmarks