Search tips

  • Teracom - Frekvenstabeller tv
    Här hittar du tabeller över tv- och radiosändare i hela Sverige. Ska du flytta till en annan ort eller installera tv i sommarstugan kan det vara lämpligt att kontrollera vilka frekvenskanaler som gäller just där. Denna frekvenstabell gäller för tv och uppdateras kontinuerligt. Blir du osäker på vilken kanal som gäller hittar du svaret här. Tabellen visar i minimerat läge de 54 stora sändarstationerna. Är din sändarstation en av de cirka 520 mindre stationerna finner du den under den storstation som den får sin programsignal ifrån (maximera listan genom att klicka på "+").
    By henrik in Computers > HTPC with frekvenskanaler frekvenstabell htpc kanal sändare teracom tv

Results 1 - 1 for kanal

Common Tags

Most used tags for these bookmarks