Search tips
  • 5 förändringar i samhället som orsakas av industri 4.0 - HPEVoices
    Föreställ dig att du har individuellt anpassade produkter och tjänster perfekt utformade just för dig. Industri 4.0 kommer att det göra verkligt. Industri 4.0 kommer inte bara att förändra industrin, så som vi har känt den sedan den industriella revolutionens början. Den kommer att driva fram innovation och introducera ny teknik i en sådan omfattning att hela vårt samhälle påverkas. 3d-utskrifter, sensorer och blockkedjan är bara några av de nya termer som vi måste lägga till vårt ordförråd. Alla dessa tekniker kommer att ha en enorm effekt på hur vi arbetar och konsumerar i en nära framtid.
    in Digitalization with 4.0 digitalization industry
  • How Manufacturing Plants Can Prepare for Industry 4.0
    If you spend any time reading articles and features from industry-specific pundits, you’ll notice one phrase thrown around quite a bit — Industrial Revolution. Although what’s currently happening can’t be referred to as a full-fledged “Industrial Revolution” like the past three, it's still taking the industry by storm. Before we see where the industry is, let's quickly recap how far it's come. The first revolution kicked off in the 1700’s with the emergence of the commercial steam engine and the mechanical loom. The second came at the start of the 20th century when electricity and mass production became widespread. Finally, the invention of the computer sparked the third revolution shortly after World War II.
    in Digitalization with 4.0 digitalization industry


industry from all users