Search tips
  • 5 förändringar i samhället som orsakas av industri 4.0 - HPEVoices
    Föreställ dig att du har individuellt anpassade produkter och tjänster perfekt utformade just för dig. Industri 4.0 kommer att det göra verkligt. Industri 4.0 kommer inte bara att förändra industrin, så som vi har känt den sedan den industriella revolutionens början. Den kommer att driva fram innovation och introducera ny teknik i en sådan omfattning att hela vårt samhälle påverkas. 3d-utskrifter, sensorer och blockkedjan är bara några av de nya termer som vi måste lägga till vårt ordförråd. Alla dessa tekniker kommer att ha en enorm effekt på hur vi arbetar och konsumerar i en nära framtid.
    in Digitalization with 4.0 digitalization industry


digitalization from all users